Wiadomości

Otwarcie systemu składania wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant

2019.12.18

Pod koniec listopada 2019 r., z opóźnieniem wynikającym ze względów technicznych, został otwarty elektroniczny system przygotowywania i składania wniosków do konkursu na granty Europejskiej Rady ds. Badań – ERC Consolidator Grant. Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2020 r.

więcej

TANGO 4 – aktualizacja dokumentacji konkursowej i uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

2019.12.18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o umieszczeniu wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu w dokumentacji konkursowej IV konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Od 29 listopada 2019 r. z kolei można już składać wnioski w konkursie za pośrednictwem systemu LSI.

więcej

Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 r.

2019.12.18

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W ramach nowej oferty programowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje ogłosić w 2020 r. 4 nowe konkursy (w tym 3 w ramach I osi priorytetowej). 

więcej

Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2019.12.18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o udostępnieniu zaktualizowanych wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

więcej

Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w projekcie Marii Skłodowskiej-Curie COFUND

2019.12.18

Hiszpańska fundacja Fundación para el conocimiento madri+d poszukuje ekspertów do oceny wniosków przesyłanych przez naukowców w ramach realizowanego przez fundację projektu CONEX-Plus (program Marii Skłodowskiej-Curie COFUND).

więcej

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie odrębnego szacowania wartości zamówień w ramach projektu naukowego

2019.12.18

W dniu 28 listopada 2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak przedstawił odpowiedź na prośbę Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastiana Skuzy o wykładnię art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do badań naukowych w ramach projektów naukowo-badawczych i rozwojowych.

więcej

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020

2019.12.18

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało listę projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020. Udostępnienie wykazu jest podyktowane nałożonym przez prawo unijne obowiązkiem przejrzystego wydatkowania środków publicznych.

więcej

Komisja Europejska otwiera dostęp do kolejnych infrastruktur badawczych Joint Research Centre

2019.12.18

Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre, JRC), będące wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, otworzyło w połowie listopada 2019 r. bezpłatny dostęp do czterech kolejnych infrastruktur badawczych.

więcej