Wiadomości

Znaczący krok w kierunku komercjalizacji ogniw paliwowych do produkcji ciepła i energii w budynkach mieszkalnych

2020.04.27

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio w budynkach nie było do tej pory kojarzone z przystępnością cenową, ale wkrótce może się to zmienić. Finansowany ze środków UE projekt HEATSTACK pokazał, w jaki sposób można zmniejszyć koszty mikrokogeneracji w oparciu o wykorzystanie ogniw paliwowych, zwiększając komercyjną dostępność tej technologii.

więcej

Nabór wniosków na przyszłoroczne wyjazdy z NAWA

2020.04.27

O stypendia na pobyty naukowe w najlepszych ośrodkach zagranicznych na świecie mogą starać się naukowcy dowolnej dyscypliny i nauczyciele akademiccy. Do 18 czerwca 2020 r. można składać wnioski do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej

Gdańscy naukowcy pracują nad bateriami nowego typu

2020.04.27

Inżynierowie z Politechniki Gdańskiej razem ze specjalistami z Finlandii pracują nad nowym rodzajem tzw. baterii przepływowych. To coraz częściej badane baterie o dużej sprawności i długiej żywotności.

więcej

Konkurs Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

2020.04.24

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”, ogłoszonym 8 listopada 2019 r. Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. 

więcej

Specustawa funduszowa – większa elastyczność w programach PARP

2020.04.22

W piątek 17 kwietnia 2020 r. opublikowano specustawę funduszową, wspierającą realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zapewnia większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością.

więcej

Wymiana naukowa między Polską a Niemcami

2020.04.22

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

więcej

Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r.

2020.04.22

Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r. dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 oraz dla wniosków, które nie spełniały wymogów formalnych, złożonych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4 oraz decyzji i postanowień komisji odwoławczej Rdy NCN.

więcej