Wiadomości

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na szkolenie z zakresu zarządzania danymi naukowymi

2019.09.11

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania danymi naukowymi w projektach badawczych, które odbędzie się w siedzibie NCN w Krakowie w dniu 4 października 2019 r. Szkolenie jest skierowane do pracowników podmiotów naukowych zajmujących się zarządzaniem danymi lub pracowników działów wsparcia/obsługi projektów badawczych. 

więcej

Nowe konkursy w obszarze Energia w programie Horyzont 2020

2019.09.10

W dniu 3 września 2019 r. Komisja Europejska (KE) otworzyła 15 nowych konkursów w obszarze Energia w ramach programu Horyzont 2020. Ich zakres tematyczny obejmuje m.in. technologie fotowoltaiczne, morskie farmy wiatrowe, lokalne systemy energetyczne czy inteligentne rozwiązania dla miast. Nabór wniosków będzie trwać – w zależności od konkursu – do 11 grudnia 2019 r. lub do 29 stycznia 2020 r.

więcej

Ogłoszenie konkursu BiodivClim

2019.09.10

W dniu 2 września 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią BiodivERsA ogłosiło konkurs BiodivClim[nbsp]Biodiversity and Climate Change[nbsp]na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z minimum 2 krajów uprawnionych do udziału w konkursie. 

więcej

Rusza XXII konkurs Polski Produkt Przyszłości

2019.09.10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce, które mają szansę zaistnieć na globalnym rynku. Po raz pierwszy uczestnicy będą rywalizować nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tys. zł.

więcej

GRIEG – zapowiedź czatu informacyjnego

2019.09.10

W dniu 18 września 2019 r. w godz. 10:00-12:00 odbędzie się czat informacyjny, podczas którego uczestnicy będą mieć okazję do zadania pracownikom Narodowego Centrum Nauki (NCN) pytań dotyczących konkursu GRIEG. Czat będzie prowadzony w języku angielskim. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną opublikowane na stronie NCN w sekcji poświęconej funduszom EOG i funduszom norweskim.

więcej

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019.09.10

Od 22 sierpnia 2019 r. obowiązują zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiany te dotyczą m.in. zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, kwalifikowalności podatku VAT, czy metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich, a także definicji personelu projektu oraz wykonawcy. 

więcej

Przedłużony termin konsultacji w sprawie strategii wdrażania programu Horyzont Europa

2019.09.10

Komisja Europejska zdecydowała się przedłużyć termin konsultacji online dotyczących wdrażania Horyzontu Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027). Do 4 października 2019 r. każdy obywatel Unii Europejskiej może podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak należy wdrożyć Horyzont Europa od strony praktycznej.

więcej

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

2019.09.10

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało tłumaczenie na język angielski Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Propozycja Ministerstwa ma pomóc uczelniom i badaczom w składaniu wniosków o granty, a także w zatrudnianiu cudzoziemców. 

więcej