Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019.09.10

Od 22 sierpnia 2019 r. obowiązują zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiany te dotyczą m.in. zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, kwalifikowalności podatku VAT, czy metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich, a także definicji personelu projektu oraz wykonawcy. Ponadto w treści Wytycznych wprowadzono szereg korekt o charakterze redakcyjnym. Zestawienie wprowadzonych zmian oraz aktualne Wytyczne dostępne są pod adresem https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=19775&L=238.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/

Źródło: NCBR

Wróć