Zmiany w harmonogramie konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

2020.07.08

Samodzielni naukowcy z liczącym się dorobkiem badawczym ostatnich 10 lat mogą do 26 sierpnia 2020 r. składać wnioski do konkursu Advanced Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, ERC). W konkursach Starting Grants Consolidator Grants natomiast nabory wniosków zostaną przedłużone i zakończą się w 2021 r.

Projekty zgłaszane do konkursu ERC Advanced Grants mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Jak przypomina Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, powinny one być przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem. Zarówno „główny badacz” – lider stworzonego zespołu badawczego, jak i jego współpracownicy mogą pochodzić z dowolnego kraju. Jednak wybrana przez głównego badacza instytucja goszcząca (może to być instytucja macierzysta) musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Z kolei Consolidator Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Mogą się o niego starać naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli ów dyplom został uzyskany w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 (włącznie).

Wsparcie w ramach Starting Grants pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. Do konkursu aplikować mogą naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania przez nich dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2020 r. minęło 2-7 lat. W obu ostatnich konkursach pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN podaje, że w konkursie Starting Grants planowany termin zakończenia naboru wniosków to 9 marca 2021 r. (do tej pory zwykle był to październik). W konkursie Consolidator Grants natomiast wnioski można będzie składać do 20 kwietnia 2021 r. (wcześniej konkurs zamykał się w lutym).

Najbliższe konkursy Starting Grants i Consolidator Grants zostaną ogłoszone w ramach nowego programu Horyzont Europa, finansującego badania i innowacje w Unii Europejskiej (w tym również granty ERC). Program ruszy w styczniu 2021 roku, wtedy też rozpoczną się przygotowania nowych konkursów ERC, zatem ich terminy zamknięcia mogą się jeszcze przesunąć.

Programom grantowym ERC przyświeca motto „Wielkie ryzyko – wielki zysk” (ang. „High risk – high gain”). Kryterium oceny pomysłów badawczych jest doskonałość naukowa.

"Granty ERC stwarzają ambitnym i kreatywnym uczonym szansę na realizację innowacyjnych projektów. Dla naukowca na każdym etapie kariery zdobycie grantu ERC to jedno z najważniejszych indywidualnych osiągnięć. Dzięki grantom ERC wizjonerzy nauki mogą prowadzić pionierskie badania w komfortowych warunkach, gdyż budżet pojedynczego projektu wynosić nawet do 3,5 mln euro" - oceniają eksperci Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN bezpłatnie pomaga naukowcom w dopracowywaniu wniosków grantowych, organizuje panele próbne, udziela wsparcia administracyjnego i prowadzi cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku”. Naukowcy zainteresowani aplikowaniem o granty ERC mogą także nawiązać kontakt emaliowy z ekspertami PAN.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,82966,do-sierpnia-nabor-wnioskow-o-granty-erc.html

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Wróć