Zmiana sposobu przesyłania dokumentów do Narodowego Centrum Nauki

2020.03.23

W celu ułatwienia wykonywania przez Beneficjentów obowiązków wynikających z umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych), również tych, w których zapisy umów wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej), Narodowe Centrum Nauki zawiadamia, że uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe, raporty roczne, aneksy i pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców grantów jeśli zostaną one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Powyższe zmiany nie są obowiązkowe, nadal możliwe jest wypełnienie zobowiązań umownych w formie dotychczas zastrzeżonej w treści umowy grantowej (np. złożenie raportu rocznego czy końcowego w formie papierowej) i będzie w pełni uznawane przez Narodowe Centrum Nauki.

NCN zachęca jednak do przesyłania wszelkiej korespondencji w formie elektronicznej.

Pismo Dyrektora NCN ws. przesyłania dokumentów do Narodowego Centrum Nauki.

 

Narodowe Centrum Nauki jednocześnie przypomina, że:

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-20-komunikat-przesylanie-dokumentow-do-ncn

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

Wróć