Zmiana organizacji pracy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z COVID-19

2020.03.23

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, od 16 marca 2020 r. do odwołania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje zdalnie.


W związku z tym kontakt z pracownikami NFOŚiGW jest możliwy wyłącznie drogą mailową. Wszelkie zmiany w sposobie kontaktowania się z NFOŚiGW dostępne będą na stronie www.nfosigw.gov.pl. Aktualnie informacje o programach NFOŚiGW – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 – można uzyskać pod tymi dedykowanymi adresami mailowymi:

– fundusz@nfosigw.gov.pl – sprawy ogólne;

– czystepowietrze@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Czyste Powietrze”;

– mojprad@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Mój Prąd”;

– wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl – pytania dot. wniosków w programie „Mój Prąd”;

– porozumieniamojprad@nfosigw.gov.pl – dla podmiotów świadczących usługi montażu systemów fotowoltaicznych, które chcą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie o współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd

– agroenergia@nfosigw.gov.pl – pytania do programu finansującego fotowoltaikę dla rolników;

– energia.plus@nfosigw.gov.pl – pytania do programu finansującego działania przedsiębiorców;

– cieplownictwo@nfosigw.gov.pl – pytania do programu dla przedsiębiorstw ciepłowniczych;

– life@nfosigw.gov.pl – pytania do programu LIFE;

– edukacja@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Edukacja Ekologiczna”;

– przyroda@nfosigw.gov.pl – pytania do programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”;

– mfeog@nfosigw.gov.pl – pytania dot. środków norweskich;

– doradztwo@nfosigw.gov.pl – kontakt do doradców energetycznych.

Dodatkowo adresy mailowe do koordynatorów poszczególnych programów priorytetowych są dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW, w tabeli z naborami wniosków, pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html.

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wróć