„Zielony” wodór zapewni lepszą integrację energii odnawialnej przy większej stabilności sieci

2020.02.10

Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej naukowcy zaangażowani w projekt ELYntegration opracowali konkurencyjną cenowo technologię do przeprowadzania procesu elektrolizy. W ramach projektu badano technologie potrzebne do obejścia obecnych ograniczeń dotyczących dużych systemów magazynowania energii. Międzynarodowy zespół projektowy stworzył solidny, elastyczny elektrolizer alkaliczny IHT o jednym stosie, zdolny do produkcji 4,5 ton metrycznych wodoru dziennie. Ten typ elektrolizera charakteryzuje się dwiema elektrodami pracującymi w ciekłym zasadowym roztworze elektrolitu wodorotlenku potasu lub wodorotlenku sodu. Na etapie projektowania partnerzy projektu rozważali wiele różnych aspektów skutecznego wdrożenia technologii. Obejmowały one ocenę ram regulacyjnych dotyczących włączania elektrolizerów do sieci elektroenergetycznej, analizę obecnych taryf energetycznych oraz określenie nowych modeli biznesowych i przypadków użycia, w których elektrolizery skorzystałyby na bardzo niskich cenach energii elektrycznej. Podczas projektowania systemu megawatowego badacze zbudowali modele symulujące działanie instalacji pozablokowych w warunkach wysokiej dynamiki i zmiennych obciążeń. Opracowali oni również nowe materiały, elektrody i membrany oraz udoskonalili procedury montażu. Ponadto badano nowe topologie ogniw pod kątem zwiększenia wydajności elektrolizy. Co istotne, technologie opracowane w ramach projektu ELYntegration mogą być skalowane w celu dopasowania do wymagań rynku.
 
 
© Unia Europejska, 2020
Źródło: CORDIS / Komisja Europejska
 

Wróć