Zatwierdzono harmonogram konkursów na 2021 r. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2020.12.07

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) na 2021 r.

W ramach oferty programowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2021 r. zostanie ogłoszony jeden nowy konkurs w formule tzw. „Szybkiej ścieżki” - Poddziałanie 1.1.1 w I osi priorytetowej. Konkurs będzie skierowany do przedsiębiorstw, w tym ich konsorcjów (również z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Nabór w konkursie będzie prowadzony na przełomie I i II kwartału 2021 r., a jego przewidywany budżet wynosi 300 mln zł.

W ramach IV osi POIR nie przewiduje się realizacji nowych konkursów w związku z wyczerpaniem alokacji.

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2021 r. jest dostępny m.in. na stronie https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/harmonogram-konkursow/harmonogram-konkursow-na-2021/. Więcej informacji nt. harmonogramu konkursów POIR w 2021 r. można znaleźć w Portalu POIR: https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/zatwierdzono-harmonogram-konkursow-2021-r-w-programie-operacyjnym-inteligentny-rozwoj-2014-2020-poir/.

 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/harmonogram-konkursow-poir-na-2021-r-65821/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć