Zasoby paliw kopalnych

2012.12.11

Zasoby paliw nieodnawialnych pomału ulegają wyczerpaniu. Według Statystycznego Przeglądu Światowej Energii BP, pokłady węgla wystarczą na kolejne 112 lat, zasoby ropy, wynoszące 1652,6 miliardów baryłek – na następne 54,2 roku, natomiast zasoby gazu ziemny - na 63,6 roku. Warto zauważyć jednak, że w ciągu ostatnich 50 lat rezerwy ropy i gazu ziemnego się zwiększyły.

ExxonMobil – jedna z największych spółek paliwowych, utrzymuje, że gaz, węgiel i ropa będą najszerzej zużywanymi paliwami do 2040 roku. Eksperci ze Stowarzyszenia na Rzecz Badań Szczytu Produkcji Ropy i Gazu ASPO przewidują, że produkcja ropy osiągnie szczyt w 2015 roku, natomiast, potem zapotrzebowanie na nią zacznie maleć. Przyczyni się do tego wzrost cen paliw kopalnych, prężny rozwój źródeł odnawialnych oraz energooszczędnych technologii. Obserwowalna w ostatnich latach recesja także odbiła się na zapotrzebowaniu energetycznym.

Źródło:
http://theenergycollective.com/jessica-obeid/145476/energy-apocalypse-fossil-fuel-really-ending


Opracowanie: Katarzyna Łabinowicz, Aneta Świercz

Wróć