Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO

2019.12.18

Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało, że w lutym 2020 r. zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Do konkursu można będzie zgłaszać projekty z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do konkursu CEUS-UNISONO przyjmowane będą wnioski krajowe, do których dołączone będą wnioski wspólne przygotowane we współpracy zespołów badawczych z krajów uczestniczących w programie CEUS, zgodnie z wymogami określonymi w warunkach konkursu agencji wiodącej. Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/CEUS-pre-announcement.pdf.
 
 
Źródło: NCN

Wróć