Zaktualizowany projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r.

2019.11.15

Ministerstwo Energii przedstawiło zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040). PEP2040 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze paliwowo-energetycznym, podzielonych na zadania wykonawcze. Opublikowany dokument zawiera szereg zmian w stosunku do projektu zaprezentowanego w listopadzie 2018 r. Wzięto pod uwagę m.in. wnioski z konsultacji publicznych i międzyresortowych, zweryfikowano cele, wprowadzono nowe zadania, uzupełniono prognozy energetyczne. Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także trzy załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami: „Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa”, „Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego” i „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ)”. Uwagi do dokumentów można zgłaszać drogą elektroniczną do 29 listopada 2019 r. 
 
 
Źródło: ME
 

Wróć