Zaktualizowany Program Pracy 2018–2020 dla Horyzontu 2020: konkursy FET, w tym w obszarze akumulatorów nowej generacji

2019.08.05

Na początku lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018–2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020, w tym część dotyczącą przyszłych i powstających technologii (ang. Future and Emerging Technologies, FET). Zaktualizowany Program Pracy zawiera szczegóły połączenia FET Open i części FET Proactive w ramach pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Enhanced Pilot). FET Open to program finansowania wczesnego etapu wizjonerskich badań naukowych i technologicznych (w dowolnej dziedzinie) prowadzonych przez interdyscyplinarne konsorcja, których efektem będą radykalnie nowe technologie. FET Proactive natomiast wspiera najnowocześniejsze projekty wysokiego ryzyka, identyfikując przyszłe i powstające paradygmaty technologiczne o największym potencjale dla ekonomii i społeczeństwa Europy. Tematyka konkursów FET Proactive na lata 2019–2020 obejmuje zagadnienia takie jak sub-nanotechnologia w dziedzinie nanometrologii czy inteligencja środowiskowa. Projekty FET Flagship z kolei mają stawiać czoła wielkim wyzwaniom naukowym i technologicznym i mieć znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, przynosząc korzyści obywatelom Europy oraz torując jej drogę do światowego przywództwa technologicznego i przemysłowego. Do obszarów objętych wsparciem FET Flagship w naborach 2019–2020 należą m.in. międzynarodowa współpraca na temat Quantum Technologies (z USA, Kanadą i Japonią) oraz nowa linia pilotażowa dotycząca grafenu i powiązanych materiałów 2D. Elementem części FET Programu Pracy są także badania nad akumulatorami nowej generacji; w ramach tej tematyki 9 lipca 2019 r. zostały otwarte cztery konkursy (tematy od LC-BAT-12-2020 do LC-BAT-15-2020), opisane w części Cross Cutting programu. Na początek grudnia 2019 r. planowane są kolejne nabory (tematy od LC-BAT-08-2020 do LC-BAT-11-2020) w tym obszarze. Szczegółowe informacje o łączonych konkursach FET i EIC można znaleźć w dokumentach Enhanced European Innovation Council (EIC) Pilot WP 2018-2020 i Future and Emerging Technologies WP 2018-2020.

http://www.kpk.gov.pl/?p=49146

Źródło: KPK

Wróć