Zaktualizowany Program Pracy 2018–2020 dla Horyzontu 2020 i nowe konkursy w obszarze NMBP

2019.07.12

Na początku lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018–2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. W dniu 3 lipca 2019 r. zostały otwarte konkursy w obszarze NMBP (Nanotechnologie, Zaawansowane Materiały, Biotechnologie, Zaawansowane Procesy Produkcji i Przetwarzania – część 5ii Programu Pracy H2020), jak również część tematów w konkursie Competitive, Low Carbon and Circular Industries (H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020), znajdujących się w części 20. Programu Pracy. Komisja Europejska przeznaczy na te konkursy środki w wysokości ponad 600 mln euro. Terminy składania wniosków zostały wyznaczone na dzień 12 grudnia 2019 r. (pierwszy etap konkursów dwuetapowych) oraz na dzień 5 lutego 2020 r. (konkursy jednoetapowe). Aktualny Program Pracy dla wszystkich obszarów programu Horyzont 2020 jest dostępny w portalu Funding & tender opportunities KE: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents.

http://www.kpk.gov.pl/?p=48900

Źródło: KPK

Wróć