Wydłużenie terminu oceny wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia rundy w konkursie Granty na Eurogranty

2020.04.17

Z uwagi na negatywny wpływ epidemii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłuża terminy oceny wniosków o dofinansowanie i rozstrzygnięcia rund konkursu 1/2019 w poddziałaniu 2.3.6 Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Termin oceny wniosków o dofinansowanie został wydłużony do 90 dni, a termin rozstrzygnięcia rund konkursu – do 100 dni. Powyższe terminy są liczone od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie. W związku z powyższym, zaktualizowany został Regulamin konkursu nr 1/2019 w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zmiany obowiązują od 14 kwietnia 2020 r.

 

http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Wydluzenie-terminu-oceny-wnioskow-oraz-terminu-rozstrzygniecia-rundy-w-konkursie-Granty-na-Eurogranty

Źródło: Serwis Programu Inteligentny Rozwój

Wróć