W marcu IV nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa

2019.02.07

Interreg Europa Środkowa (Interreg CENTRAL EUROPE) to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej prowadzonych na obszarze Polski (drugi to Interreg Region Morza Bałtyckiego). Umożliwia realizację projektów dotyczących innowacji i wiedzy, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów naturalnych i kulturowych oraz powiązań transportowych i mobilności. Program dysponuje kwotą finansowania w wysokości 246 mln euro, pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund). W projektach Interreg Europa Środkowa mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. W dniu 4 marca 2019 r. zostanie ogłoszony ostatni, IV nabór projektów w ramach programu. W ramach siedmiu wybranych obszarów tematycznych będzie można zgłaszać propozycje wykorzystujące rezultaty 85 projektów, które już uzyskały dofinansowanie w tym programie. Założeniem planowanego konkursu jest udostępnianie wypracowanych przez projekty rozwiązań, ich rozwijanie i adaptacja do potrzeb regionów i społeczności lokalnych. Pomysły muszą opierać się na wynikach z co najmniej trzech różnych projektów współfinansowanych przez Interreg Europa Środkowa i bezpośrednio zarządzanych programów UE, takich jak Horyzont 2020 czy LIFE, z czego co najmniej dwa muszą być projektami Interreg Europa Środkowa. Do uczestnictwa w nowych przedsięwzięciach są zaproszeni partnerzy z projektów dofinansowanych w 1 i II naborze, ale także partnerzy z innych programów i instrumentów UE. Nabór będzie jednoetapowy i zakończy się w dniu 5 lipca 2019 r. Wnioski zostaną ocenione do końca 2019 r., a projekty powinny rozpocząć się na początku 2020 r. Budżet konkursu wynosi 10 mln euro.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

Źródło: Interreg CENTRAL EUROPE

Wróć