W czerwcu 2019 r. rusza 40 nowych akcji COST

2019.06.13

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST to najdłużej trwający europejski program wspierający multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami-naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. Ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research). Program realizowany jest poprzez Akcje COST, dedykowane konkretnym obszarom naukowo-badawczym. Akcję COST tworzy sieć naukowców i praktyków zogniskowanych wokół projektów badawczych w dziedzinie, którą zainteresowanych jest co najmniej siedem krajów członkowskich COST. Akcje COST wprawdzie nie wspierają finansowo samych badań, ale szeroko dofinansowują aktywność powstałych sieci naukowych poprzez refundację kosztów związanych z mobilnością, udziałem w spotkaniach eksperckich, konferencjach i szkołach letnich, a także umożliwiają odbycie krótkoterminowych staży w ośrodkach zagranicznych. Warto podkreślić, że COST akceptuje udział w Akcjach osób znajdujących się na wszystkich szczeblach kariery naukowej i szczególnie zachęca do niego młodych badaczy. Do uczestnictwa w Akcjach COST zaproszeni są naukowcy z uczelni, instytutów naukowych, a także dużych i małych publicznych oraz prywatnych organizacji z 36 krajów członkowskich COST. W działania w ramach programu można zaangażować się na 3 różne sposoby: biorąc udział w konkursie na nową Akcję COST jako pomysłodawca akcji, dołączając do już istniejącej Akcji COST lub do pisania propozycji Akcji COST (jako tzw. secondary proposer) albo zostając zewnętrznym ekspertem COST. W czerwcu 2019 r. rusza 40 nowych Akcji COST (rozpoczynających się od numeracji CA182...), a wśród nich m.in. CA18219 – Research network for including Geothermal technologies into Decarbonized Heating and Cooling grids, CA18234 – Computational materials sciences for efficient water splitting with nanocrystals from abundant elements. Osoby zainteresowane dołączeniem do tych Akcji, a nie będące secondary proposers, mogą nadsyłać wnioski do nowych akcji od dnia 24 czerwca 2019 r. Osoby będące secondary proposers mogą natomiast przesyłać wnioski do akcji od dnia 10 czerwca 2019 r. Z zasadami uczestnictwa w COST można zapoznać się bliżej na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/jak-przystapic-do-programu-cost, natomiast opisy poszczególnych akcji zawarte są w dokumencie dostępnym pod adresem http://www.kpk.gov.pl/ wp-content/uploads/2019/06/oc-2018-2_Actions-Booklet.pdf

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-akcje-cost / https://www.gov.pl/web/nauka/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie...

Źródło: MNiSW

Wróć