Uruchomienie 2. konkursu ERA-MIN 2

2018.11.28

Informujemy, że 20 listopada 2018 r. uruchomiono nabór wniosków w 2. konkursie, zorganizowanym w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. Data zamknięcia naboru wniosków to 31 stycznia 2019 r.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-2-konkursu-era-min-2-53075/

Źródło: NCBR

Wróć