Université libre de Bruxelles ogłosił konkurs dla doświadczonych naukowców

2019.07.12

Université libre de Bruxelles (ULB) ogłosił w połowie czerwca 2019 r. drugi konkurs na składanie wniosków w ramach swojego międzynarodowego programu grantowego Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles (IF@ULB) współfinansowanego w ramach działania Marie Skłodowska-Curie COFUND w Horyzoncie 2020. Program IF@ULB zakłada zatrudnienie w ULB łącznie 63 naukowców ze stopniem doktora. Uniwersytet jest także otwarty na zgłoszenia osób nieposiadających stopnia doktora, którzy mają udokumentowane doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze. Drugi konkurs w ramach IF@ULB oferuje 21 stanowisk we wszystkich dziedzinach naukowych. Wnioski będą oceniane w ramach trzech paneli dziedzinowych: Nauki społeczne i humanistyczne, Nauki fizyczne i inżynieryjne, Nauki przyrodnicze. Granty zostaną przyznane na okres dwóch lat i będą zawierać indywidualne programy rozwoju kariery naukowej. Termin składania wniosków upływa w dniu 1 października 2019 r. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://if-at-ulb.ulb.be/call-information.
 
 
Źródło: KPK

Wróć