Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

2020.09.17

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week - ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. VI edycja Europejskiego Tygodnia zrównowazonego Rozwoju 2020, który odbędzie się w dniach 20-26 września 2020 r. Wydarzenie to jest okazją do pokazania  przedsięwzięć i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz innych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Głównym założeniem tego wydarzenia jest promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r., w tym:  cel 6: czysta woda i warunki sanitarne, cel 7: czysta dostępna energia, cel 11: zrównoważone miasta i społeczności, cel 13: działania w dziedzinie klimatu, cel 14: życie pod wodą i cel 15: życie na lądzie. Swoje inicjatywy można rejestrować na platformie https://esdw.eu/, a projekty mogą być realizowane między 18 września a 8 października 2020 r. Organizatorzy przypominają również, że w trakcie tego tygodnia obchodzony jest światowy dzień bez samochodu (22 września). Dodatkowe informacje znajdują się na https://esdw.eu/, https://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/.

https://www.gov.pl/web/klimat/europejski-tydzien-zrownowazonego-rozwoju

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Wróć