Trwa nabór wniosków w VII polsko-izraelskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe

2020.02.10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (ang. Israel Innovation Authority) ogłosiły 22 stycznia 2020 r. siódmy konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Wsparcie finansowe w konkursie ma pomóc w rozwijaniu innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych, tworzonych z myślą o zastosowaniach komercyjnych i mających potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe. W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych. Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także grupy podmiotów składające się z przynajmniej jednej jednostki naukowej i przynajmniej jednego przedsiębiorcy. Liderem grupy może być zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja badawcza. Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony drogą elektroniczną. Przejdą one w NCBR ocenę formalną, a następnie ocenę ekspercką. Na tej podstawie NCBR i Israel Innovation Authority ustalą wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania, która zostanie ona opublikowana na stronach Centrum. Budżet, jaki NCBR przeznaczyło na konkurs, to 2 mln zł. Termin naboru wniosków upływa 19 maja 2020 r.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/siodmy-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty...

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80421%2Cncbr-2-mln-zl-na-nowatorskie-projekty-polsko-izraelskie.html

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / PAP – Nauka w Polsce

Wróć