Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

2019.09.10

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało tłumaczenie na język angielski Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Propozycja Ministerstwa ma pomóc uczelniom i badaczom w składaniu wniosków o granty, a także w zatrudnianiu cudzoziemców. Klasyfikacja jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818). Dokument można pobrać pod adresem https://www.gov.pl/attachment/d6c4af9b-f1e7-4fea-a1cb-923414fb5c3f.
 
 
Źródło: MNiSW

Wróć