„Szybka ścieżka” – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu

2020.02.10

W pierwszej połowie stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs „Szybka ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, które mają na celu opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Cały konkurs został podzielony na cztery rundy. Do udziału w dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., zaproszone są duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca 2020 r., dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. W tej edycji konkursu „Szybka ścieżka” NCBR wprowadziło kilka usprawnień, aby proces przygotowania i składania wniosku był bardziej przyjazny dla wnioskodawcy, m.in. większe możliwości poprawy projektu w trakcie oceny, zredukowana liczba kryteriów oceny czy uproszczona od strony językowej i graficznej dokumentacja konkursowa. Regulamin konkursu wraz z załącznikami i powiązanymi dokumentami dostępny jest pod adresem https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/.
 
W związku z ogłoszonym konkursem „Szybka ścieżka” NCBR organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 lutego 2020 r. w Warszawie. Agenda wydarzenia i zasady rejestracji zamieszczone są na stronie NCBR.
 
 
 
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 

Wróć