Szybka produkcja elektroniki drukowanej za pomocą nanomateriałowych tuszy

2019.02.07

W ramach finansowanego przez UE projektu INSPIRED (INdustrial Scale Production of Innovative nanomateRials for printEd Devices) opracowano i zaprezentowano wysokonakładową technikę druku nanomateriałów na potrzeby elektroniki drukowanej, takiej jak ogniwa słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne oparte na selenku miedziowo-indowo-galowym – CIGS PV), pojemnościowe ekrany dotykowe oraz wyświetlacze ciekłokrystaliczne. W porównaniu z technikami produkcji płytek z podzespołami i półprzewodników, drukowanie elektroniki jest bardziej ekonomiczne, wydajne i przyjazne dla środowiska. Materiały i procesy opracowane w ramach projektu już teraz prowadzą do powstania nowych i ulepszonych produktów. Partner projektu Thomas Swan opracował pilotażową linię do wytwarzania nanopłytek i produktów grafenowych (pod marką Elicarb®), które są już sprzedawane zarówno producentom przemysłowym, jak i użytkownikom komponentów. Aby kontynuować prace, zespół INSPIRED ocenia linie pilotażowe pod kątem zwiększenia potencjału i będzie dostosowywał procesy produkcyjne do wymagań produkcyjnych i oczekiwań rynku. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194419/brief/pl

© Unia Europejska, 2019
Źródło: Komisja Europejska

Wróć