Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2020.05.20

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uaktualniło Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji i podstawowych zasad realizacji programu oraz szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również załączników stanowiących integralną część dokumentu. Aktualny opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dostępny jest na stronie http://www.pois.gov.pl/media/88870/SzOOP_POIS_ver_15_2.pdf.

http://www.pois.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-Programu-Operacyjnego-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020

Źródło: Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko

Wróć