Sympozjum nt. miast i zrównoważonego rozwoju - w czwartek w Łodzi

2017.10.09

Zrównoważony rozwój, a zwłaszcza - projektowanie miast zgodne z wytycznymi tej nauki - to temat międzynarodowego sympozjum, które w czwartek (12 października) odbędzie się Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W sympozjum "Urban Resilience and Sustainability Science" wezmą udział eksperci z Japonii, Szwecji i Polski, w tym wicerektor Uniwersytetu ONZ w Tokio - prof. Kazuhiko Takeuchi, czy prof. Thomas Elmqvist z Uniwersytetu Sztokholmskiego. Wśród polskich prelegentów znajdą się m.in. prof. Michał Kleiber, profesor Piotr Matczak oraz profesor Andrzej Mizgajski.

Organizatorzy sympozjum zwracają uwagę, że ponad połowa ludności świata mieszka w miastach, a urbanizacja jest jednym z najbardziej charakterystycznych trendów współczesnych społeczeństw. Wiążą się z nią liczne wyzwania w kontekście zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza rosnąca presja na systemy przyrodnicze otaczające miasta, a także rosnąca ekspozycja na ryzyko w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń takich jak katastrofy naturalne czy kryzysy społeczne i gospodarcze.

Jednocześnie tworzą się nowe możliwości organizacji miast i zarządzania nimi - tak, aby lepiej przygotować je do zmieniającego się otoczenia. Prezentacje i dyskusje w czasie seminarium będą dotyczyły projektowania miast przygotowanych na wyzwania współczesnego świata, a także szerszych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i naukowymi podstawami zrównoważonego rozwoju.

Badania w tym zakresie prowadzi się m.in. w Polsce. Np. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, gdzie realizowane są międzynarodowe projekty, takie jak GREEN SURGE – Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy (www.greensurge.eu) i ENABLE – Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions (www.projectenable.eu). Zrealizowano również pionierski w skali kraju projekt Ekomiasto http://www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/ którego celem było przygotowanie programu nauczania i podręczników dotyczących zrównoważonego rozwoju miast.

Sympozjum w Łodzi jest częścią szerszego projektu dotyczącego współpracy między Uniwersytetem Łódzkim (Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym) a Uniwersytetem w Tokio (Integrated Research System for Sustainability Science). Współpraca ta dotyczy promowania wiedzy nt. nauki o zrównoważonym rozwoju i działań przygotowujących do realizacji wspólnych projektów badawczych z tego zakresu.

Sympozjum będzie prowadzone w języku angielskim. Udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce
http://naukawpolsce.pap.pl/

Wróć