Światło słoneczne, woda i CO2 – składniki paliwa lotniczego przyszłości

2019.11.15

Czego wymaga produkcja odnawialnych płynnych paliw transportowych? Jedynie światła słonecznego, wody i dwutlenku węgla – tak twierdzą naukowcy pracujący nad częściowo finansowanym przez Unię Europejską projektem SUN-to-LIQUID. Czteroletni projekt został uruchomiony w 2016 r. w celu rozwoju przełomowej technologii termochemicznej wykorzystującej energię słoneczną, opracowanej w ramach poprzedniej inicjatywy finansowanej przez UE. Technologia ta została rozwinięta i przetestowana w fabryce paliw słonecznych zbudowanej u partnera projektu – IMDEA Energy Institute w hiszpańskim Móstoles. Fabryka składa się z pola heliostatów (ruchomych luster służących do odbijania światła słonecznego w określonym kierunku), reaktora słonecznego umieszczonego na szczycie małej wieży oraz podsystemu konwersji gazu w ciecz. Intensywny przepływ światła słonecznego z heliostatów powoduje, że temperatura reakcji wewnątrz reaktora słonecznego wynosi powyżej 1500°C. Reaktor przekształca wodę i CO2 w gaz syntezowy – mieszaninę wodoru i tlenku węgla. Następnie z mieszaniny wytwarza się naftę lub paliwo lotnicze w instalacji gaz-ciecz. Z uwagi na to, że technologia nie wymaga wykorzystywania gruntów rolnych, nie koliduje z produkcją żywności i pasz, zatem mogłaby pokryć przyszłe globalne zapotrzebowanie na paliwa, zajmując jedynie niewielki ułamek pustynnego obszaru świata. Partnerzy projektu przewidują, że gdyby fabryki paliwa słonecznego miały być budowane na dużą skalę, dekarbonizacja sektora lotniczego mogłaby stać się rzeczywistością. Obecnie prowadzone są badania nad wdrożeniem przemysłowym technologii SUN-to-LIQUID.

https://cordis.europa.eu/article/id/411440-sunlight-water-and-co2-key-to-the-jet-fuel-of-the-future/pl

© Unia Europejska, 2019
Źródło: Komisja Europejska

Wróć