Seminarium warsztatowe pt.: SOFC optimisation and small CHP installations on the basis of SOFC.

2013.10.17

 

Szanowni Państwo,

w dniu 30 października 2013 (środa) w Instytucie Energetyki w Warszawie odbędzie się seminarium warsztatowe  pt.: „SOFC optimisation and small CHP installations on the basis of SOFC”. Spotkanie organizowane jest w ramach dwóch projektów 7. Programu Ramowego UE: SENERES (Sustainable Energy Research and Development Centre) oraz FC DISTRICT (New µ-CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts) realizowanych przez Instytut Energetyki. Seminarium połączone będzie z wizytacją instalacji pilotażowej powstałej w ramach projektu FC-DISTRICT.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników IEn, a w szczególności zespoły zaangażowane w realizację obydwu projektów. Zapraszamy także partnerów projektów, przedstawicieli wiodących instytucji badawczych z Europy Środkowowschodniej oraz przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej IEn na Morach (ul. Mory 8, Warszawa). Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres maria.kaska@ien.com.pl do dnia 23 października 2013 (środa). Decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie 40).

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Dr inż. Andrzej Sławiński
Koordynator projektu SENERES
Kierownik Centrum CENERG
Pełnomocnik Dyrektora
ds. Działalności Statutowej,
Projektów Międzynarodowych i Rozwoju Naukowego
Instytut Energetyki
01-330 Warszawa, Mory 8
tel. (+48-22) 3451-220
fax: (+48-22) 642-83-76
tel. kom. (+48) 728-938-532
andrzej.slawinski@ien.com.pl
http://cenerg.ien.com.pl/
http://ien.com.pl

 

Wróć