Ruszył nabór wniosków w 14 konkursie ERA-NET Bioenergy

2020.10.28

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że 20 października 2020 r. uruchomiono 14 międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań przyczyniających się do zrównoważonego dostarczania ciepła z bioenergii, a jego temat brzmi: Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes. Wnioski mogą dotyczyć następujących zagadnień:

1. Opracowanie technicznie i ekonomicznie wykonalnych nowych technologii dekarbonizacji dostarczania ciepła w oparciu o biomasę rolniczą i / lub leśną. 

2. Przystosowanie i / lub modyfikacja istniejących rozwiązań technicznych do produkcji ciepła z biomasy rolniczej i / lub leśnej na potrzeby procesów przemysłowych.

Ocena wniosków jest dwuetapowa. Termin składania wniosków wstępnych upływa 26 stycznia 2021 r. W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 8 czerwca 2021 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). Nabór wniosków krajowych przewidywany jest na IV kwartał 2021 r.

Wnioski w konkursie mogą składać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę z czterech krajów partnerskich: Austrii, Niemiec, Polski i Szwajcarii.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 tys. EUR. Szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie NCBR oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem https://eranetbioenergy.net

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-14-konkursie-era-net-bioenergy-65341/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć