Ruszył IV konkurs polsko-turecki na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

2020.02.10

Od 17 stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyjmuje wnioski od polsko-tureckich zespołów na projekty z obszaru technologii teleinformatycznych, energii, zdrowia lub żywności. Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na badania przemysłowe i /lub prace rozwojowe. Do konkursu zaproszone są polsko-tureckie konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jeden wnioskodawca z Polski oraz co najmniej jeden podmiot z Turcji. Po stronie polskiej o dofinansowanie z NCBR mogą się ubiegać jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz konsorcja jednostek naukowych (w tym również z przedsiębiorstwami). Co istotne, udział polskiego przedsiębiorcy w konsorcjum jest obligatoryjny w przypadku udziału w nim przedsiębiorcy z Turcji. Na wsparcie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 5 mln zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania polskich partnerów w projekcie nie może przekroczyć 850 tys. zł. Wnioski zostaną ocenione zgodnie z krajowymi przepisami instytucji finansującej (w przypadku partnerów z Turcji jest nią Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji, TÜBİTAK), na podstawie wspólnie uzgodnionych kryteriów. NCBR i TÜBİTAK ustalą i ogłoszą wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania. Termin naboru wniosków upływa 18 marca 2020 r. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacja konkursową znajdują się na stronie NCBR.

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34421&L=266&tx_news_pi1%5Bnews%5D=60423&cHash=b05c51e2295c0c84902406a86bc3c453

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80351%2Cncbr-ruszyl-4-konkurs-polsko-turecki-na-wspolne-projekty-badawczo...

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / PAP – Nauka w Polsce

Wróć