Rusza XXII konkurs Polski Produkt Przyszłości

2019.09.10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce, które mają szansę zaistnieć na globalnym rynku. Mogą w nim wziąć udział instytucje szkolnictwa wyższego i nauki, tj. uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz ich sieci, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Wyroby i technologie zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Uczestnikowi przysługiwać muszą autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Po raz pierwszy uczestnicy będą rywalizować nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tys. zł. Laureaci konkursu otrzymają także prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz zostaną uhonorowani symboliczną statuetką i dyplomem. Kandydatów do nagrody można będzie zgłaszać od 16 września do 3 października 2019 r. Więcej informacji nt. warunków udziału w konkursie dostępnych jest na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/konkursppp.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rusza-xxii-konkurs-polski-produkt-przyszlosci-58501/

Źródło: NCBR

Wróć