Rozporządzenie dotyczące wykazów czasopism i wydawnictw

2018.11.28

Konstytucja dla Nauki postawiła sobie za cel wyeliminowanie z polskiego życia naukowego masowej produkcji marnych artykułów. Pogoń za publikacjami generowała z kolei wysyp nowych czasopism naukowych. W ostatnich latach co roku ukazywało się około 200 nowych czasopism naukowych, a ich cykl życia nie przekraczał z reguły 2-3 lat. Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów – to podstawowe założenia podpisanego właśnie przez ministra nauki rozporządzenia, które dotyczy sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw. Ukażą się one w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

https://www.gov.pl/web/nauka/jak-powstana-wykazy-czasopism-i-wydawnictw-jest-rozporzadzenie

Źródło: MNiSW

Wróć