Raport: Przemysł w Europie - Fakty i liczby dotyczące konkurencyjności i innowacji

2017.10.11

Raport: Przemysł w Europie - Fakty i liczby dotyczące konkurencyjności i innowacji zawiera przegląd inicjatyw i polityk ukazujących szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności przemysłu z korzyścią dla wszystkich Europejczyków. Inicjatywy te skupiają się na budowaniu gospodarki o zamkniętym obiegu, zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu – i gotowej na przyszłość.

Raport dostępny jest na stronie:

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/354c1e8b-1db0-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=-&utm_content=-&utm_campaign=NL201710

Wróć