Raport o kogeneracji w ciepłownictwie

2019.10.07

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i Ministerstwo Energii zaprezentowały 4 października 2019 r. Raport o kogeneracji w ciepłownictwie. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w Polsce w przededniu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle przemian następujących w europejskiej i globalnej gospodarce.  Polska energetyka i ciepłownictwo przechodzą przez okres intensywnej transformacji. Raport podsumowuje aktualną sytuację branży i wskazuje kierunki zmian na przyszłość.

– Głęboko wierzymy w skuteczną transformację sektora ciepłownictwa m.in. w kierunku zmian źródeł konwencjonalnych na jednostki kogeneracji. Mamy nadzieję także na ciągły wzrost produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chcielibyśmy, aby do 2030 r. sięgnął on nawet 50% w stosunku do poziomu produkcji z 2017 r., co znakomicie wpisałoby się w projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku – uzasadniał wiceminister energii Tadeusz Skobel podczas prezentacji raportu.

Słuszność takiego kierunku działania polskiego rządu znalazła swoje potwierdzenie w wydanej 15 kwietnia 2019 r. decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu polskiego mechanizmu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, o budżecie wynoszącym w perspektywie do 2028 roku ponad 36 mld zł. Według KE polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu, w tym w szczególności na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2.

Raport o kogeneracji w ciepłownictwie można pobrać ze strony https://www.gov.pl/attachment/1b0d1dfe-9ad4-4e78-a895-21f8413b85d0.

https://www.gov.pl/web/energia/raport-o-kogeneracji-w-cieplownictwie-zaprezentowany

Źródło: ME

Wróć