Raport: Działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu – przegląd horyzontalny

2017.10.11

Działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu – przegląd horyzontalny dotyczący działań UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu ma na celu: ο zapewnienie przeglądu działań unijnych w omawianej dziedzinie, podsumowanie głównych prac kontrolnych przeprowadzonych dotychczas przez Trybunał i najwyższe organy kontroli (NOK) w UE, a także wskazanie głównych wyzwań w celu pogłębienia debaty legislacyjnej oraz nadania kierunku przyszłym pracom kontrolnym.

Raport dostępny jest na stronie: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73708ca2-ad64-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-43172209?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=-&utm_content=-&utm_campaign=NL201710

Wróć