Raport dotyczący realizacji programu Horyzont 2020 po 711 konkursach: wydane 47 mld euro

2019.08.06

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) opublikował najnowszy (wg stanu na 26 czerwca 2019 r.) raport dotyczący realizacji programu Horyzont 2020 po 711 konkursach. Jak wynika z raportu, Komisja Europejska dofinansowała 25 555 projektów kwotą 47 mld euro. Polska pozyskała 479,11 mln euro w 1342 projektach, co daje jej udział w budżecie programu na poziomie 1,12%. Raport jest dostępny na stronie KPK w zakładce Publikacje/Analizy i statystyki.
 
 
Źródło: KPK

Wróć