QuantERA: drugi konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

2018.11.26

21 listopada 2019 r. międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

  1. Quantum communication
  2. Quantum simulation
  3. Quantum computation
  4. Quantum information sciences
  5. Quantum metrology sensing and imaging

Budżet konkursu: ok. 20 mln euro

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Przewidywany termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Konkurs jest jednoetapowy. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Koordynator konsorcjum opracowuje wniosek  (zgodnie z złączonymi poniżej wzorami, tzw. QuantERA short and full proposal) na podstawie części otrzymanych od poszczególnych partnerów. Następnie, wniosek jest składany drogą elektroniczną poprzez system ESS, który zostanie uruchomiony w drugiej połowie grudnia 2018r.

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kryteria oceny projektów:

  1. Excellence,
  2. Impact,
  3. Quality and efficiency of the implementation.

Jednym z celów QuantERY jest zapewnienie szerszego uczestnictwa tzw. widening countries, tj. Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji, w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zachęcamy międzynarodowe konsorcja przystępujące do konkursu do włączania do zespołów badawczych partnerów z tych krajów.

Wyszukiwanie partnerów

Sieć QuantERA uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów, przygotowywanych na konkurs QuantERA Call 2019. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy złożyć formularz rejestracyjny.

Spotkanie informacyjne

W dniu 5 grudnia 2018 r. w godz. 14.30-16.00 w Wiedniu (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, pokój L8) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat konkursu QuantERA Call 2019. Celem spotkania jest zaprezentowanie sieci QuantERA oraz przybliżenie zakresu merytorycznego konkursu. Będzie to także okazja do poznania potencjalnych partnerów do wspólnych projektów. Szczegóły dostępne są na stronie programu.

Dokumentacja konkursowa:

- QuantERA Call 2019 Announcement

- QuantERA Call 2019 short proposal form termin składania wniosków: 18 lutego 2019, godz. 17:00 CET

- QuantERA Call 2019 full proposal formtermin składania wniosków: 18 lutego 2019, godz. 17:00 CET

QuantERA Call 2019 Leaflet

Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z krajowymi wymogami formalnymi, zawierającymi informacje o kosztach kwalifikowalnych oraz procedurze składania wniosku. Informacji o krajowych wymogach formalnych udzielają przedstawiciele agencji finansujących badania naukowe uczestniczących w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.quantera.eu

https://ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2019%20

 

Wróć