Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

2020.05.08

Przedsięwzięcie „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” to jedno z działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) realizowanych w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują elektryczne (BEV) i wodorowe (FCEV) pojazdy dostawcze do 3.5t oraz technologie poprawiające ich parametry.

Opracowane w ramach przedsięwzięcia pojazdy powinny cechować się parametrami niedostępnymi obecnie na rynku – 1000 kg ładowności przy jednoczesnym zasięgu 250 km (w przypadku pojazdu bateryjnego – BEV) lub 400 km (w przypadku pojazdu z wodorowym ogniwem paliwowym – FCEV). Powstały pojazd powinien odznaczać się również m.in. wysoką niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem oraz być oparty o uniwersalną platformę jezdną przeznaczą pod różne zabudowy specjalne i specjalizowane.

Do udziału w przedsięwzięciu dopuszczone są wszystkie zainteresowane podmioty, które mają zdolność wykonania umowy. Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z innymi podmiotami. 

Główną cechą postępowania będzie możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma podmiotami, które spełnią warunki, wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w trybie PCP w ramach przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy z napędem elektrycznym kat. N1”. Po podpisaniu umowy w ramach przedsięwzięcia, wykonawcy przystąpią do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych podzielonych na etapy oraz będą ze sobą konkurować zmierzając do stworzenia najlepszych rozwiązań.

Całkowity budżet przedsięwzięcia „e-Van” wynosi 52 mln zł brutto.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Szczegółowe zasady udziału w postępowaniu przedstawione są na stronie https://bip.ncbr.gov.pl/index.php?id=34791&L=0%23a6_u1%23a54_u2%23a49_u1%23a18.


https://www.ncbr.gov.pl/programy/nowe-formuly-b-r/e-van-uniwersalny-pojazd-dostawczy-o-napedzie-elektrycznym-kat-n1/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć