Premier Morawiecki powołał pełnomocnika rządu ds. reformy instytutów badawczych oraz drugiego sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019.01.08

Premier Mateusz Morawiecki powołał sekretarza stanu w MNiSW dr. Piotra Dardzińskiego na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, zaś Piotr Müller, dotychczasowy podsekretarz stanu w MNiSW, został sekretarzem stanu. Celem reformy, za którą odpowiedzialny będzie wiceminister Piotr Dardziński, jest utworzenie zintegrowanej sieci ośrodków badawczych, których głównym zadaniem będzie transfer wiedzy do gospodarki. Wypracowane zostaną skuteczniejsze mechanizmy współpracy poszczególnych instytutów, co zdecydowanie ułatwi realizowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych. Instytuty powinny stać się istotnym zapleczem naukowym i kompetencyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwi to skuteczniejsze poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w ich działalności biznesowej. Dodatkowo zracjonalizowane zostaną koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą badawczą oraz komercjalizacją wyników badań. Reforma instytutów badawczych to jeden z priorytetów polityki polskiego rządu. O konieczności jej przeprowadzenia i korzyściach, jakie niesie dla polskiej gospodarki, mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé. Jej przeprowadzenie stanowić będzie kolejny ważny krok na drodze realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

https://www.gov.pl/web/nauka/premier-morawiecki-powolal-pelnomocnika-rzadu-ds-reformy-instytutow-oraz-drugiego-sekretarza-stanu-w-mnisw

Źródło: MNiSW

Wróć