Powołanie Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) i nabór na menadżerów EIC

2019.07.12

Komisja Europejska powołała 22 liderów innowacji do Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. European Innovation Council, EIC). Zadaniem EIC jest przekształcanie europejskich odkryć naukowych w biznes; ogłoszony w marcu pilotażowy program EIC Accelerator testuje mieszany model finansowania torując drogę pełnoprawnej Europejskiej Radzie ds. Innowacji w programie Horyzont Europa. Wśród członków Rady Doradczej EIC jest dwoje Polaków: prof. Jerzy Langer, fizyk, emerytowany profesor w Instytucie Fizyki PAN i Kinga Stanisławska, członkini EIC High Level Group (2016-2018). Komisja ogłosiła także nabór na menadżerów programu EIC – ekspertów w swoich dziedzinach, którzy znacząco przyczynią się do uzyskania przełomowych osiągnięć w strategicznych technologiach, w szczególności poprzez nadzór i wsparcie w zarządzaniu portfelem projektów badawczych lub innowacyjnych finansowanych przez EIC. Więcej informacji o naborze można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 lipca 2019 r. 

http://www.kpk.gov.pl/?p=48820

Źródło: KPK

Wróć