Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w konkursie H2020 Energy Efficiency

2020.05.08

Komisja Europejska poszukuje doświadczonych specjalistów w obszarze energii do oceny i rekomendacji wniosków o finansowanie składanych w otwartym konkursie dotyczącym efektywności energetycznej w ramach programu Horyzont 2020. Od ekspertów oczekuje się kompetencji w zakresie oceniania:

  • potencjału wspólnot energetycznych (spółdzielnie konsumenckie, grupy zbiorowych zakupów konsumenckich i / lub inne działania zbiorowe podejmowane przez konsumentów) do świadczenia usług w zakresie efektywności energetycznej i optymalizacji zarządzania energią, a także produkcji energii odnawialnej;
  • kluczowych czynników sprzyjających oraz barier w tworzeniu i rozwoju wspólnot energetycznych, w tym czynników regulacyjnych, technologicznych i społeczno-ekonomicznych;
  • potrzeb technologicznych dla nowych usług energetycznych (takich jak platformy cyfrowe lub transakcje blockchain);
  • dynamiki wspólnych działań we wspieraniu konsumentów w tworzeniu masy krytycznej i ułatwianiu zwiększonego wykorzystania efektywności energetycznej oraz rozwiązań i usług w zakresie aktywnego zapotrzebowania;
  • trwałości różnych modeli wspólnot energetycznych, zarówno pod względem zaangażowania obywateli, jak i rentowności finansowej.

Osoby, które spełniają powyższe kryteria, dobrze władają językiem angielskim w mowie i piśmie oraz są zainteresowane współpracą z Komisją Europejską w zakresie wykonywania okazjonalnych, krótkoterminowych zadań, proszone są o zarejestrowanie się jako ekspert lub zaktualizowanie swojego profilu w portalu Funding&Tenders do 25 maja 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/evaluations-and-experts#inline-nav-1.


http://www.kpk.gov.pl/potrzebni-eksperci-do-oceny-wnioskow-w-konkursie-h2020-energy-efficiency

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Wróć