Ponad 129 mln euro na wsparcie badań naukowych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG

2019.06.13

W dniu 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyło się uroczyste podpisanie umowy w sprawie realizacji Programu „Badania” w ramach III edycji tzw. Funduszy norweskich i EOG. Umowę podpisali minister Jerzy Kwieciński i Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce. Pełna i oficjalna nazwa Funduszy norweskich i EOG to Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ich głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a beneficjentami. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. W Polsce poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), pełniące rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), odpowiadające za wdrażanie badań aplikacyjnych. Do skorzystania z programu uprawnione są uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy i naukowcy. Podmioty te będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 100% wartości projektu na badawcze projekty partnerskie (w tym wyłonione w ramach nowatorskiej formuły warsztatów dla badaczy Idealab, których celem jest wypracowanie innowacyjnych przedsięwzięć) oraz tzw. małe granty. Program przewiduje wsparcie we wszystkich dziedzinach nauki, w tym m.in. w zakresie prowadzenia badań polarnych, dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz w obszarze nauk społecznych. Planowana jest także pomoc w postaci małych grantów dla kobiet-naukowców oraz wsparcie mobilności naukowców, mające na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki. Duży nacisk położono również na rozwój współpracy badawczej z jednostkami z państw-darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu). Pierwsze nabory w komponencie programu zarządzanym przez NCN przewidywane są w czerwcu 2019 r., zaś NCBR planuje ogłoszenie konkursu związanego z badaniami aplikacyjnymi we wrześniu 2019 r. Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do dnia 30 kwietnia 2025 r.

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/ponad-129-mln-euro-na-wsparcie-badan-naukowych-w-ramach-iii-edycji...

Źródło: MIiR 

Wróć