Polsko-Francuski Rok Nauki – zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do współpracy

2019.02.07

W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplomatycznych Polska i Francja zdecydowały się na organizację Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Wspólną deklarację w tej sprawie podpisali Ministrowie odpowiedzialni za badania i szkolnictwo wyższe obu krajów – Jarosław Gowin i Frédérique Vidal. Polsko-Francuski Rok Nauki umożliwi pogłębienie i wzbogacenie współpracy między Polską a Francją, w szczególności między polskimi i francuskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami badawczymi. Inicjatywa odbywa się pod patronatem ministerstw odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne i ministerstw odpowiedzialnych za badania naukowe. W ramach roku nauki zorganizowany zostanie szereg wydarzeń w obszarach uznanych jako strategiczne: współpraca w ramach europejskiego programu w zakresie badań naukowych, wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie badań, współpraca naukowa i technologiczna z przedstawicielami przemysłu, mobilność naukowców pomiędzy polskimi i francuskimi instytucjami naukowymi. W ramach tej inicjatywy wszystkie polskie i francuskie instytucje szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji są zaproszone do współpracy i zgłaszania projektów, w celu objęcia ich patronatem i wpisania w program wydarzeń Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Na stronach internetowych ambasad (Ambasada Francji w Polsce: www.pl.ambafrance.org, Ambasada RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl) zamieszczony jest formularz zgłoszeniowy, a w przyszłości będą również publikowane szczegółowe informacje o inicjatywie.

https://www.gov.pl/web/nauka/polsko-francuski-rok-nauki-zapraszamy-do-wspolpracy

Źródło: MNiSW

Wróć