Polsko-amerykańskie porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów wspierających transformację klimatyczną

2020.12.15

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) 11 grudnia 2020 r. podpisało z amerykańskim Export-Import (EXIM) Bankiem porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów wspierających transformację klimatyczną w Polsce.

Porozumienie przewiduje rozwój długotrwałej współpracy dwustronnej przy finansowaniu w Polsce projektów w oparciu o amerykańskie technologie nisko i zero emisyjne, w tym energetykę jądrową, innowacje w energetyce oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną obejmującą rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
MKiŚ oraz EXIM Bank zamierzają wspólnie badać możliwości wykorzystania instrumentów finansowania EXIM, takich jak pożyczki, gwarancje i ubezpieczenia, ale także innych możliwych innowacyjnych narzędzi dla finansowania realizacji projektów objętych zakresem niniejszego porozumienia.

Porozumienie będzie wspierać transformację energetyczną Polski, w szczególności projekty strategiczne takie jak „Program polskiej energetyki jądrowej”.

Memorandum wpisuje się w pogłębianie współpracy pomiędzy Polską i USA w dziedzinie energetyki jądrowej zgodnie z zapisami Umowy między Rządem RP a Rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP, podpisanej w dniach 19 i 22 października 2020 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/polsko-amerykanskie-porozumienie-o-wspolpracy-przy-finansowaniu-projektow-wspierajacych-transformacje-klimatyczna

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć