Polskie priorytety infrastrukturalne w sektorze energii na liście Projektów Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej

2019.11.15

Polskie inwestycje o znaczeniu transgranicznym w sektorze energii po raz kolejny uzyskały unijny status Projektu Wspólnego Zaangażowania (ang. Project of Common Interest, PCI). W gronie wyróżnionych przedsięwzięć znalazły się m.in. nowe projekty pływającego terminala regazyfikacyjnego LNG typu FSRU (ang. Floating Storage and Regasification Unit) w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz podmorskiego połączenia elektroenergetycznego Polski i Litwy – Harmony Link. Warunkiem włączenia danego projektu na listę PCI jest wykazanie, że jego realizacja przyniesie znaczące korzyści co najmniej dwóm Państwom Członkowskim UE, przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii UE i poprawy jego konkurencyjności, a także zwiększy bezpieczeństwo dostaw. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej korzystają  z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, czy możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych.
 
 
Źródło: ME

Wróć