Plany dotyczące celów klimatycznych do 2030 r. - konsultacje Komisji Europejskiej

2020.04.14

Ministerstwo Klimatu zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie planów dotyczących celów klimatycznych do 2030 r. Konsultacje potrwają do 23 czerwca 2020 r. 

Kliknij, aby przejść do ankiety na stronie Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska, dążąc do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie (ang. European Green Deal) w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 rozważa zwiększenie celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do co najmniej 50 %, a nawet do 55 % w porównaniu do poziomu z 1990 r.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat oczekiwanego poziomu ambicji w zakresie klimatu i energii, niezbędnych działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 r.

Komisja Europejska dokona dokładnej oceny wykonalności zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz wynikających z tego skutków społecznych, gospodarczych, jak również wpływu na środowisko. Przeprowadzona ocena ma na celu wskazanie, jak należy zwiększyć ambicje UE w zakresie zmian klimatu, jednocześnie zapewniając podwyższenie konkurencyjności UE, gwarantując sprawiedliwość społeczną i realizując wszystkie ambitne cele określone w Europejskim Zielonym Ładzie.

Komisja Europejska planuje przedstawić propozycje rozwiązań w tym zakresie w III kwartale 2020 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/plany-dotyczace-celow-klimatycznych-do-2030-r---konsultacje-komisji-europejskiej

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Wróć