Planowany harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2021 r.

2020.12.11

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w 2021 r. Harmonogram jest dostępny pod adresem https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-10-planowany-harmonogram-konkursow-2021-rok

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

Wróć