Otwarcie systemu składania wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant

2019.12.18

Pod koniec listopada 2019 r., z opóźnieniem wynikającym ze względów technicznych, został otwarty elektroniczny system przygotowywania i składania wniosków do konkursu na granty Europejskiej Rady ds. Badań – ERC Consolidator Grant. Dla przypomnienia, o wsparcie w ramach ERC Consolidator Grant mogą ubiegać się osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu 7–12 lat przed 1 stycznia 2019 r. Grant ma pomóc w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Opis grantu w języku polskim dostępny jest pod adresem http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628, natomiast dokumentacja konkursowa oraz elektroniczny system składania wniosków znajdują się na stronie konkursu w portalu „Tender & funding opportunities” Komisji Europejskiej. Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2020 r.
 
 
Źródło: KPK

 

Wróć