Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2020

2020.05.20

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 18 maja 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Nabór wniosków będzie trwał do 18 września 2020 r.  Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs nie jest ograniczony tematycznie. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Lista krajów biorących udział w konkursie dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries. Budżet NCBR w konkursie wynosi 4 mln zł. Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

- w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł;

- w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 zł.

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków: 1 EUR = 4,5596 zł

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-2020-62713/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć