Otwarcie konkursu ERC Consolidator Grant 2020

2019.11.15

W dniu 24 października 2019 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na ERC Consolidator Grant. O grant mogą ubiegać się osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu 7–12 lat przed 1 stycznia 2019 r. Grant ma wspierać konsolidację pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego, dlatego we wniosku należy wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Opis grantu w języku polskim dostępny jest pod adresem http://www.kpk.gov.pl/ ?page_id=18628, dokumentacja konkursowa zaś – w portalu „Funding & tender opportunities”. Mimo że składanie wniosków nie jest jeszcze możliwe z przyczyn technicznych, dostępne są już wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe, a ERC poinformowała, że termin naboru (4 lutego 2020 r.) nie zostanie wydłużony.

http://www.kpk.gov.pl/?p=50302

Źródło: KPK

Wróć